ביטוח תיירים בישראל

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בביטוח נסיעות לחו”ל

קטגוריה: ביטוח תיירים בישראל, תאריך הוספה: 20.05.2018,

חבות כלפי צד שלישי עקב אירוע בחו”ל:

פרק זה כלול בפוליסה הבסיסית, אלא אם כן ביקש המבוטח להסירו והפרק לא צוין בדף פרטי הביטוח
המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק לצד שלישי עבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו בחו”ל בתקופת הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד שלישי עפ”י פקודת הנזיקין. המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח, לרבות שמו הטוב.

חריגים מיוחדים לפרק חבות כלפי צד שלישי:

המבטח לא יהא אחראי ולא יישא בכל הוצאה ו/או תביעה הקשורה ו/או נובעת מאחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
– חבות עקב מעשה מכוון, מעשה זדון, או מעשה בלתי חוקי.
– חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו, בהחזקתו או תחת השגחתו.
– חבות עקב משלח יד, עסק או מקצוע.
– חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב, בכלי טיס או בכלי שיט.
– חבות כתוצאה מספורט אתגרי או תחרותי ,חבות כתוצאה מספורט חורף.
– חבות עקב שימוש בכלי נשק על ידי המבוטח.
– חבות עקב בעלות או אחזקה במקרקעין או במבנה.
– חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח.

לא עושים ביטוח ללא ביטוח אחריות צד שלישי בפוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל!
Besttraval

מאמרים נוספים

ביטוח רפואי לתיירים השוהים בישראל – איילון חברה לביטוח בע”מ
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 22.03.2019

איילון חברה לביטוח בע”מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי. השירותים רפואיים ניתנים באמצעות “שירותי בריאות כללית” באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה. מי יכול להצטרף לביטוח? # תושבי חוץ, בחורי ישיבה, בני נוער וסטודנטים, המגיעים לישראל למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות קצרות וארוכות. ...

המשך
ביטוח תיירים עבור תושבי חוץ הבאים לטייל בישראל בהראל – Tour & Care
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 04.02.2019

פוליסת ביטוח הבריאות של הראל לתיירים בישראל מעניקה למבוטחיה כיסוי עבור מבחר הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, כגון: ביקור אצל רופא מומחה, בדיקות, תרופות ועוד. לרשות המבוטח עומד מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית, הכולל רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת. פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים ...

המשך