Без рубрики

ביטוח תיירים עבור תושבי חוץ הבאים לטייל בישראל בהראל – Tour & Care

קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 04.02.2019,

פוליסת ביטוח הבריאות של הראל לתיירים בישראל מעניקה למבוטחיה כיסוי עבור מבחר הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, כגון: ביקור אצל רופא מומחה, בדיקות, תרופות ועוד. לרשות המבוטח עומד מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית, הכולל רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת.

פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים חוזרים השוהים בישראל, המעוניינים בקבלת שירותי רפואה בישראל במקרים רפואיים שונים.
 – ביקור רופא משפחה ו/או רופא מומחה
– אשפוז בבית חולים ציבורי
– בדיקות ושירותים רפואיים
– תרופות (בהשתתפות עצמית)

למי מיועדת הפוליסה?

פוליסה זו מיועדת לתיירים עד גיל 75, המגיעים לישראל לתקופה העולה על 7 ימים ומעוניינים לבטח את עצמם בביטוח בריאות, ללא תלות בביטוח הבריאות בארץ מוצאם.
עיקרי הפוליסה
פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care כוללת את הכיסויים הבאים:
• הוצאות רפואיות לבדיקות ולשירותים רפואיים שלא בעת אשפוז – כלול בגבולות האחריות
• הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים ציבורי, עד 90 ימים – כלול בגבולות האחריות
• ייעוץ רפואי כלול בגבולות האחריות, בהשתתפות עצמית של 10 $
• בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג, גבסים ותחבושות – כלול בגבולות האחריות, במעבדות ההסכם
o תרופות – עד $200 לתקופת הביטוח, בהשתתפות עצמית של 5 $ למרשם, בבתי המרקחת שבהסכם בלבד
• טיפול חירום בשיניים – עד $200 לתקופת הביטוח במרפאות השיניים שבהסכם בלבד
• העברת גופה לארץ המוצא – עד $5,000
תנאי הצטרפות
• הפוליסה מתאימה למבוטחים שגילם עד 75 (כולל)
• מינימום 7 ימי ביטוח
• השירותים יינתנו באמצעות המערך הפרטי או ספק שירות קופת חולים כללית

ביטוח תיירים בישראל הראל, ביטוח תיירים מחו”ל, ביטוח תיירים השוואת מחירים, ביטוח בריאות לתיירים מעל גיל 65

התחל עכשיו!

מאמרים נוספים

ביטוח רפואי לתיירים השוהים בישראל – איילון חברה לביטוח בע”מ
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 22.03.2019

איילון חברה לביטוח בע”מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי. השירותים רפואיים ניתנים באמצעות “שירותי בריאות כללית” באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה. מי יכול להצטרף לביטוח? # תושבי חוץ, בחורי ישיבה, בני נוער וסטודנטים, המגיעים לישראל למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות קצרות וארוכות. ...

המשך
פיצוי בגין איחור או עיכוב בטיסה. כמה פיצוי תקבלו מחברת התעופה?
קטגוריה: הכלכלה בישראל, תאריך הוספה: 18.01.2019

בשנים האחרונות יש גידול של 8% באיחורים של חברות התעופה, ואולם רק 10% מהנוסעים תובעים פיצוי. מדי יום מאות טיסות ברחבי העולם ממריאות באיחור ביחס ללוח הטיסות המקורי. ביטול טיסה יכול להתרחש גם פרטנית עבור נוסע מסוים באמצעות רישום יתר (אובר בוקינג). בדיוק לעניינים מסוג זה, חוקק בשנת 2012 חוק ...

המשך