ביטוח תיירים בישראל

כל הפרטים על רפורמת ביטוח נסיעות לחו”ל, שתצא לפועל ב3 לספטמבר 2017

קטגוריה: ביטוח תיירים בישראל, תאריך הוספה: 01.09.2017,

מספטמבר 2017 פוליסת הנסיעות לחו”ל הבסיסית, ברובד הראשון, תהיה זהה בין כל חברות הביטוח ותכלול את הכיסויים הבאים: הוצאות רפואיות בחו”ל, פינוי לבית חולים, הטסה רפואית לישראל, תרופות, טיפול חירום בשיניים, העברת גופה, הטסת מלווה למקום האשפוז, הריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו”ל, כיסוי לצד ג’, ואיתור וחילוץ.

הפיקוח הכניס סעיפים:

1. סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות צפויות בארץ היעד כך שכל ההוצאות יכוסו ולא תהיה מגבלה של ימי אשפוז או תעריף ליום אשפוז.
2. הכיסוי להריון יכסה את כל העלויות ללא הגבלה של תת סעיפים.
3. המבוטח או מי מטעמו יהיו רשאים לקבוע את זהות המלווה שיוטס לבית החולים בו מאושפז המבוטח.
4. מקרה של ביטול נסיעה יזכה את כל המשפחה הגרעינית שרכשה כיסוי זה.
5. אין התניה לכיסוי ביטול הנסיעה בגילו של בן המשפחה או במוות בעת אשפוזו.
6. הזכאות לכיסוי ביטול הנסיעה תהיה ממועד רכישת הפוליסה ולא ממועד מאוחר יותר.
7. החמרה למצב רפואי קיים לחולה לב לא תחריג הליך לפתיחת חסימה בכלי דם או ניתוח לב.
8. כיסוי הכבודה לא יותנה במקום שבו הונחה הכבודה.
9. חברת הביטוח לא תתנה את גובה השיפוי בכיסוי הכבודה, בגילו של המבוטח.

Besttravel

מאמרים נוספים

ביטוח רפואי לתיירים השוהים בישראל – איילון חברה לביטוח בע”מ
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 22.03.2019

איילון חברה לביטוח בע”מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי. השירותים רפואיים ניתנים באמצעות “שירותי בריאות כללית” באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה. מי יכול להצטרף לביטוח? # תושבי חוץ, בחורי ישיבה, בני נוער וסטודנטים, המגיעים לישראל למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות קצרות וארוכות. ...

המשך
ביטוח תיירים עבור תושבי חוץ הבאים לטייל בישראל בהראל – Tour & Care
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 04.02.2019

פוליסת ביטוח הבריאות של הראל לתיירים בישראל מעניקה למבוטחיה כיסוי עבור מבחר הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, כגון: ביקור אצל רופא מומחה, בדיקות, תרופות ועוד. לרשות המבוטח עומד מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית, הכולל רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת. פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים ...

המשך