FAQ

תקופת המתנה מוגדרת כפרק הזמן שחלף בין מקרה הביטוח לבין החל הכיסוי וקבלת התשלומים על ידי המבטח.
אדם אשר עקב מצב בריאותו לא יוכל לבצע לבדו או שיזדקק לעזרה לצורך תפקוד שגרתי בסיסי, יצטרך להבחן לקביעת המצב הסיעודי במספר פעילויות יום יומיות שגרתיות והן: היכולת העצמאית לקום ולשכב, להתרחץ, לאכול ולשתות, להתלבש ולהתפשט והניידות העצמית. כמו כן מבחני המצב הסיעודי הם השליטה על הסוגרים והיכולת להתמצא בעקבות מצב נפשי או שכלי, כגון תשישות נפש, דמנציה וכו'.
כדאי לדווח על האירוע בהקדם האפשרי, דרך הסוכן האישי שלך
לאחר הדיווח, ישלח אליך מכתב המפרט את המסמכים הנדרשים לתביעה. למכתב יצורפו גם טפסים שעליך למלא ולהחזיר
רק אחרי שתשלח בחזרה את כל המסמכים מלאים ותקינים, ניתן יהיה לקדם את התביעה
בפוליסות מסוג שיפוי, תגמולי הביטוח משולמים על פי הוצאותיו בפועל של המבוטח בגין מקרה הביטוח, המוכחות על פי רוב באמצעות קבלות. זאת, להבדיל מפוליסות ביטוח מסוג פיצוי, שבהן תגמולי הביטוח נקבעים כסכום קבוע מראש, בתנאי חוזה הביטוח ומשולמים למבוטח בגין מקרה הביטוח ללא קשר להוצאותיו בפועל.
בפוליסות מסוג שיפוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת מסוג שיפוי עבור אותו כיסוי, הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח מכל אחת מחברות הביטוח ובלבד שסך כל הסכומים שיקבל לא יעלה על סך הוצאותיו בפועל. בפוליסה מסוג פיצוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגובה הסכום הקבוע מראש, ללא קשר למספר הפוליסות שרכש עבור אותו כיסוי.
• משטרה - 100
• מגן דוד אדום - 101
• מכבי אש - 102
• מוקד חברת חשמל - 103
• פיקוד העורף - 104
• מוקד עירוני - 106
• מוקד זק"א - 1220
נתוני הלמ"ס מראים שתוחלת החיים בישראל בשנת 2016 עמדה על 80.7 שנים בקרב גברים ו-84.2 בקרב נשים, עלייה של 0.6 בגברים ו-0.1 בנשים בהשוואה לשנת 2015. בנוסף, נמצא שבני 30 עם רמת השכלה גבוהה (על-תיכונית או אקדמית) צפויים לחיות 6.3 שנים יותר מאשר בני 30 עם רמת השכלה נמוכה (פחות מ-12 שנות לימוד).
מערכת הבריאות בישראל מורכבת ממספר קטן יחסית של ארגונים גדולים המפעילים שירותי בריאות, והיא, בעיקרה, מערכת בריאות ציבורית, המבוססת על כספי מסים ותקצוב ממשלתי. לכל אזרח ישראלי מוענקת הזכות מלידה להצטרף לאחת מארבע קופות החולים הרשמיות, ובכך ליהנות מכיסוי רפואי בסיסי, אולם ניתן להרחיב את הכיסוי על ידי רכישת ביטוח בריאות פרטי.
מערכת הבריאות בישראל דורגה בשנת 2013 במקום הרביעי מתוך ארבעים ושמונה מדינות בעולם, מבחינת יעילות, וב-2014 דורגה במקום השביעי מתוך חמישים ואחת מדינות. ב-2015, ישראל דורגה כמדינה השישית הבריאה בעולם על ידי מדד בלומברג.
פרטי שגרירות רוסיה בישראל

שגרירויות ונציגות רוסיה בתל אביב.
כתובת השגרירות: הירקון 120, תל- אביב, מיקוד 63573.
טלפונים: 03-5226736/7 , 03-5226744, 03-5226733
פקס: 03-5226713
שעות מענה וקבלת קהל: ימים שני עד שישי (ב-ו) בשעות 15:00- 09:00.
הנספח הצבאי של רוסיה בישראל
כתובת הנספח: מנדלי מוכר הספרים 28 תל אביב, מיקוד 63345
טלפון: 03-5288075
פקס: 03-5288048
שגרירות (קונסול רוסיה בישראל)
כתובת הקונסוליה :רחוב בן יהודה 1 תל אביב
טלפון: 03-5101020
פקס: 03-5101093
שגרירות רוסיה בישראל (חיפה)
הקונסוליה כללית בחיפה.
כתובת: שדרות פל- ים 2 חיפה.
טלפון: 04-8667551 , 04-8667552 , 04-8667556
פקס: 04-8667553

צריכים עזרה?

מלאו את הטופס ויועץ שלנו ייצור איתך קשר בעתיד הקרוב ויענה על כל השאלות.