המלצות לתיירים בישראל

בפוליסות מסוג שיפוי, תגמולי הביטוח משולמים על פי הוצאותיו בפועל של המבוטח בגין מקרה הביטוח, המוכחות על פי רוב באמצעות קבלות. זאת, להבדיל מפוליסות ביטוח מסוג פיצוי, שבהן תגמולי הביטוח נקבעים כסכום קבוע מראש, בתנאי חוזה הביטוח ומשולמים למבוטח בגין מקרה הביטוח ללא קשר להוצאותיו בפועל.
בפוליסות מסוג שיפוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת מסוג שיפוי עבור אותו כיסוי, הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח מכל אחת מחברות הביטוח ובלבד שסך כל הסכומים שיקבל לא יעלה על סך הוצאותיו בפועל. בפוליסה מסוג פיצוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגובה הסכום הקבוע מראש, ללא קשר למספר הפוליסות שרכש עבור אותו כיסוי.
• משטרה - 100
• מגן דוד אדום - 101
• מכבי אש - 102
• מוקד חברת חשמל - 103
• פיקוד העורף - 104
• מוקד עירוני - 106
• מוקד זק"א - 1220
נתוני הלמ"ס מראים שתוחלת החיים בישראל בשנת 2016 עמדה על 80.7 שנים בקרב גברים ו-84.2 בקרב נשים, עלייה של 0.6 בגברים ו-0.1 בנשים בהשוואה לשנת 2015. בנוסף, נמצא שבני 30 עם רמת השכלה גבוהה (על-תיכונית או אקדמית) צפויים לחיות 6.3 שנים יותר מאשר בני 30 עם רמת השכלה נמוכה (פחות מ-12 שנות לימוד).
מערכת הבריאות בישראל מורכבת ממספר קטן יחסית של ארגונים גדולים המפעילים שירותי בריאות, והיא, בעיקרה, מערכת בריאות ציבורית, המבוססת על כספי מסים ותקצוב ממשלתי. לכל אזרח ישראלי מוענקת הזכות מלידה להצטרף לאחת מארבע קופות החולים הרשמיות, ובכך ליהנות מכיסוי רפואי בסיסי, אולם ניתן להרחיב את הכיסוי על ידי רכישת ביטוח בריאות פרטי.
מערכת הבריאות בישראל דורגה בשנת 2013 במקום הרביעי מתוך ארבעים ושמונה מדינות בעולם, מבחינת יעילות, וב-2014 דורגה במקום השביעי מתוך חמישים ואחת מדינות. ב-2015, ישראל דורגה כמדינה השישית הבריאה בעולם על ידי מדד בלומברג.
פרטי שגרירות רוסיה בישראל

שגרירויות ונציגות רוסיה בתל אביב.
כתובת השגרירות: הירקון 120, תל- אביב, מיקוד 63573.
טלפונים: 03-5226736/7 , 03-5226744, 03-5226733
פקס: 03-5226713
שעות מענה וקבלת קהל: ימים שני עד שישי (ב-ו) בשעות 15:00- 09:00.
הנספח הצבאי של רוסיה בישראל
כתובת הנספח: מנדלי מוכר הספרים 28 תל אביב, מיקוד 63345
טלפון: 03-5288075
פקס: 03-5288048
שגרירות (קונסול רוסיה בישראל)
כתובת הקונסוליה :רחוב בן יהודה 1 תל אביב
טלפון: 03-5101020
פקס: 03-5101093
שגרירות רוסיה בישראל (חיפה)
הקונסוליה כללית בחיפה.
כתובת: שדרות פל- ים 2 חיפה.
טלפון: 04-8667551 , 04-8667552 , 04-8667556
פקס: 04-8667553
שירות בצה"ל הוא בגדר חובה לאזרחי ישראל ומוסדר בעיקר באמצעות חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986. כן חלות על המשרתים בצה"ל פקודות מטכ"ל (פ"מ) והוראות הפיקוד העליון (הפ"ע). שירות זה מתחיל עם הגיוס לצה"ל, של תושב ישראל שהגיע לגיל 18 שנה. עם סיום השרות מקבל המשתחרר תעודת שחרור משירות צבאי.מה זמן משרת הצבא בישראל?
למתגייסים עד 30 במאי 2015 תקופת השירות הייתה 36 חודשים לגברים (שמורכבים מ-30 חודשי חובה על פי החוק ועוד 6 חודשים חובה על פי תקנות חירום) ו-24 חודשים לנשים. בעקבות אישור המלצות ועדת שקד, למתגייסים החל מ-1 ביוני 2015 משך השירות לגברים קוצר בארבעה חודשים ועומד על 32 חודשים. על פי תיקון 22 לחוק שירות ביטחון, למתגייסים החל מיולי 2020, יקוצר השירות בחודשיים נוספים ויעמוד על 30 חודשים. למי שנקרא לשירות חובה כשגילו מעל 27 שנים, תקופת השירות קצרה יותר.
תוצר לאומי גולמי (תל"ג) הוא מונח כלכלי המבטא את סך כל המוצרים (סחורות ושירותים) הסופיים המופקים בתקופת זמן מסוימת (בדרך כלל שנה) נתונה במשק לאומי, בתוספת ההכנסות של גורמי ייצור מקומיים כתוצאה מפעילותם מחוץ לגבולות המדינה, והחסרה של ההכנסות של גורמי ייצור חיצוניים העובדים באותו משק (כגון עובדים זרים), לפני הפחתת הבלאי.
בשנת 2017, ישראל, עם תוצר לאומי גולמי של כ 36.5 אלף $ לנפש, מדורגת במקום ה 55 בעולם.
על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתה מדינת ישראל בסוף 2018 כ-8,972,000 תושבים, בהשוואה ל-806,000 תושבים ששכנו בה עם קום המדינה. כ-74.3% מהם הם יהודים (כ-6,668,000), כ-20.9% מהם הם ערבים-מוסלמים, ערבים-נוצרים או דרוזים (כ-1,878,000) וכ-4.8% אחרים (כ-426,000) מהם הם נוצרים לא-ערבים.

צריכים עזרה?

מלאו את הטופס ויועץ שלנו ייצור איתך קשר בעתיד הקרוב ויענה על כל השאלות.