אשרות (ויזות) בישראל

ככלל, חל איסור להעסיק עובד זר בעבודות משק בית. חל איסור לנצל עובד זר שמטפל בנזקק סיעודי, לצורך ביצוע עבודות שונות לטובת בני משפחה אחרים של הנזקק הסיעודי.
לעומת זאת לנזקק סיעודי/לבעל ההיתר חל איסור להעסיק עובר זר בעבודות שאינן עבודות נלוות לטיפול בו (לדוגמה- העסקת העובד כמוכר בחנות השייכת לבעל ההיתר הסיעודי). עובד זר חייב להיות בעל אשרת עבודה תקפה ובה רשום שמו של בעל ההיתר. הפרה של אחד מהתנאים האמורים לעיל מהווה עבירה על חוק עובדים זרים.
ניתן להעסיק עובד זר רק באמצעות היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה. היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הבניין, החקלאות, התעשייה, המומחים, הסיעוד והמסעדות האתניות בלבד. זאת בכפוף למכסות ולתנאים הנקבעות על ידי הממשלה לכל ענף בנפרד.
את ההיתר המיוחד מעניק מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה. לאחר קבלת ההיתר יש להסדיר לעובד אשרת עבודה.
חוק הכניסה לישראל, תשי"ב–1952 מסדיר את כניסתם לישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואת האישור לשהייתם בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל או עולים חדשים.
אשרה הניתנת למבקשים להתנדב בישראל (בניגוד לעבודה בשכר) .
אשרה זו הנה אשרת תייר עם רישיון עבודה. זוהי האשרה הניתנת לעובדים זרים בישראל. זר הרוצה לעבוד בישראל חייב להגיש בקשה מתאימה בטרם כניסתו לישראל – אין אפשרות להגיע עם אשרת תייר רגילה (ב/2) ולאחר מכן לבקש גם רישיון עבודה! האשרה ניתנת בד"כ לשנה שלמה, וניתן להאריכה בלשכת רשות האוכלוסין עד לתקופה מצטברת של חמש שנים ושלשה חודשים.

עובדים זרים בענף הסיעוד יכולים, בתנאים מסוימים, להישאר בישראל תקופה ארוכה מחמש שנים.
אשרה מסוג זה היא אשרה הניתנת לתקופה של עד 3 חודשים למי שמעוניין לבקר בישראל, וזו האשרה הניתנת למרבית התיירים הנכנסים לישראל. בעלי אשרת תייר אינם רשאים לעבוד בישראל. תיירים מארצות מסוימות יכולים פשוט להגיע לשדה התעופה (או מעבר גבול אחר) בישראל ולקבל את הויזה עם כניסתם לישראל. תיירים מארצות אחרות, לעומת זאת, חייבים להגיש בקשה לאשרה מבעוד מועד בשגרירות הישראלית בארץ מוצאם ולקבל את האשרה לפני הטיסה. (בדומה לתהליך אותו נדרשים אזרחי ישראל לעבור כשהם נוסעים לארה"ב, למשל). המדינות שאזרחיהן פטורים מבקשה אשרה מבעוד מועד מנויות ב צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) התשל"ד – 1974. (לדוגמה: אוקראינה, בלגיה, רוסיה ועוד רבות אחרות).

צריכים עזרה?

מלאו את הטופס ויועץ שלנו ייצור איתך קשר בעתיד הקרוב ויענה על כל השאלות.