ביטוח תיירים בישראל

הטסת כלי נגינה וציוד מוזיקלי

קטגוריה: ביטוח תיירים בישראל, תאריך הוספה: 28.08.2017,

כלי נגינה/ציוד מוזיקלי שנלקח ככבודת יד
מחלקת תיירים: ניתן לשאת כלי נגינה או ציוד מוזיקלי ככבודת יד רק אם שמשקלו אינו עולה על 8 ק”ג ואפשר לאפסנו בתאי האחסון, במקרה כזה יבוא כלי הנגינה או הציוד המוזיקלי במקום כבודת היד.
מחלקות עסקים וראשונה: תנאים אלו חלים גם על נוסעי מחלקות עסקים וראשונה, להם זכאות ליותר מיחידה אחת של כבודת יד ולמשקל העולה על 8 ק”ג – שתי יחידות כבודה במשקל כולל של 20 ק”ג בעסקים, שתי יחידות כבודה במשקל כולל של 24 ק”ג בראשונה.
עם זאת, חשוב לציין כי עליכם לארוז את כלי הנגינה/ציוד מוזיקלי כהלכה ובצורה שתמנע נזק אפשרי – ייתכן והוא יישלח לבטן המטוס במקרים מסוימים, גם אם יעמוד בתנאים שצוינו לעיל. אם כלי הנגינה/ציוד מוזיקלי חורג מהכבודה המותרת, הוא יטופל על פי חוקי הכבודה הרגילים – או שייחשב כיחידת כבודה שנשלחת לבטן המטוס או ככבודה עודפת.
כלי נגינה/ציוד מוזיקלי שנשלח אל בטן המטוס
במקרה שלא ניתן להטיס את כלי הנגינה/הציוד המוזיקלי ככבודת יד, חלים עליו חוקי הכבודה הרגילים. עליכם לארוז את כלי הנגינה היטב, בצורה שתגן עליו מנזק במהלך הטיסה.
ניתן לשלוח כלי נגינה/ציוד מוזיקלי ככבודה רגילה, בתנאי שהוא עומד בתנאי הכבודה הרגילים – זכאות (יחידה אחת למחלקת תיירים, שתיים לעסקים ושלוש לראשונה), מידות (אינן עולות על סך של 158 ס”מ) ומשקל (23 ק”ג למחלקת תיירים, 32 ק”ג לעסקים וראשונה). אם כלי הנגינה/הציוד המוזיקלי אינו עומד בתנאים אלו, הוא יטופל בהתאם לתנאי הכבודה העודפת.
ELAL.COM

Besttravel

מאמרים נוספים

ביטוח רפואי לתיירים השוהים בישראל – איילון חברה לביטוח בע”מ
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 22.03.2019

איילון חברה לביטוח בע”מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי. השירותים רפואיים ניתנים באמצעות “שירותי בריאות כללית” באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה. מי יכול להצטרף לביטוח? # תושבי חוץ, בחורי ישיבה, בני נוער וסטודנטים, המגיעים לישראל למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות קצרות וארוכות. ...

המשך
ביטוח תיירים עבור תושבי חוץ הבאים לטייל בישראל בהראל – Tour & Care
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 04.02.2019

פוליסת ביטוח הבריאות של הראל לתיירים בישראל מעניקה למבוטחיה כיסוי עבור מבחר הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, כגון: ביקור אצל רופא מומחה, בדיקות, תרופות ועוד. לרשות המבוטח עומד מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית, הכולל רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת. פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים ...

המשך