Без рубрики

ביטוח רפואי לתיירים השוהים בישראל – איילון חברה לביטוח בע”מ

קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 22.03.2019,

איילון חברה לביטוח בע”מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי. השירותים רפואיים ניתנים באמצעות “שירותי בריאות כללית” באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה.

מי יכול להצטרף לביטוח?

# תושבי חוץ, בחורי ישיבה, בני נוער וסטודנטים, המגיעים לישראל למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות
קצרות וארוכות.
# גיל הצטרפות מינימאלי – 3 חודשים, גיל הצטרפות מקסימאלי – 65 שנים.
עיקרי הכיסוי:
# שירותים רפואיים ניתנים בסניפי קופ”ח כללית בפריסה ארצית ללא השתתפות עצמית.
# חדר מיון ואמבולנס במצב חירום, בהפניית רופא בלבד.
# ביקורי בית של רופא ראשוני, 24 שעות ביממה.
# הוצאות אשפוז עד לתקופה של 90 יום בכפוף לתנאי הפוליסה.
# תאונות אישיות עד לגובה של 10,000$ בכפוף לתנאי הפוליסה.
# שירות בית מרקחת, בדיקות מעבדה, רפואת מומחים ושירותים נוספים יינתנו בסניפי הקופה ללא כל השתתפות עצמית.
# כיסוי מלא לתרופות הכלולות בסל הבריאות עם מרשם רופא.
# הוצאות העברת נפטר לארץ מוצאו עד לסכום של 5,000$ בכפוף לתנאי הפוליסה.
# הוצאות כרטיס טיסה לארץ מוצאו של המבוטח עקב מחלה או תאונה, המאושרים במסמכים רפואיים ואשר מנעו ו/או ימנעו את יציאת המבוטח מישראל במועד המקורי. הסכום מוגבל עד לסך 2,500$ .
# טיפול שיניים חירום עד לסכום של 500$ למבוטח לכל תקופת הביטוח, בכפוף לאישור מוקד השירות הרפואי ובכפוף לתנאי הפוליסה.

תמצית החריגים:

הביטוח אינו מכסה כל מקרה ביטוח הנובע או הקשור ב:

# מחלה קיימת, מצב רפואי או מקרה רפואי שאירע לפני תחילת הביטוח, בדיקות אבחון תקופתיים, איידס, הריון, לידה, טיפת חלב, שימוש בסמים ו\או אלכוהול, תאונות עבודה, תאונות דרכים, פעולות איבה, שירותים פסיכולוגיים, טיפולים סיעודיים, בעיות אין אונות, טיפולי הפריה, טיפולים בים המלח לחולי פסוריאזיס, רפואה אלטרנטיבית, טיפולי שיניים.
# פירוט סייגים נוספים כפי שמופיעים בסעיפים 3 ו – 4 לפוליסת הביטוח Medical Insurance

איך רוכשים?

# יש להחתים את המבוטח והמעסיק על טופס הצעה, הצהרת בריאות מלאה )בשפת אם המבוטח( ולצרף אמצעי תשלום. הפוליסה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת טופס הצעה, הצהרת בריאות ותשלום, כאשר כל הטפסים מלאים וחתומים כנדרש ואושרו ע”י המבטח.

כללי:
# הביטוח תקף בגבולות מדינת ישראל בלבד.
# התנאים המלאים והמחייבים הם אלו הרשומים בתנאי הפוליסה וסייגיה בלבד.

מאמרים נוספים

ביטוח תיירים עבור תושבי חוץ הבאים לטייל בישראל בהראל – Tour & Care
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 04.02.2019

פוליסת ביטוח הבריאות של הראל לתיירים בישראל מעניקה למבוטחיה כיסוי עבור מבחר הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, כגון: ביקור אצל רופא מומחה, בדיקות, תרופות ועוד. לרשות המבוטח עומד מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית, הכולל רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת. פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים ...

המשך
פיצוי בגין איחור או עיכוב בטיסה. כמה פיצוי תקבלו מחברת התעופה?
קטגוריה: הכלכלה בישראל, תאריך הוספה: 18.01.2019

בשנים האחרונות יש גידול של 8% באיחורים של חברות התעופה, ואולם רק 10% מהנוסעים תובעים פיצוי. מדי יום מאות טיסות ברחבי העולם ממריאות באיחור ביחס ללוח הטיסות המקורי. ביטול טיסה יכול להתרחש גם פרטנית עבור נוסע מסוים באמצעות רישום יתר (אובר בוקינג). בדיוק לעניינים מסוג זה, חוקק בשנת 2012 חוק ...

המשך