הכלכלה בישראל

פיצוי בגין איחור או עיכוב בטיסה. כמה פיצוי תקבלו מחברת התעופה?

קטגוריה: הכלכלה בישראל, תאריך הוספה: 18.01.2019,

בשנים האחרונות יש גידול של 8% באיחורים של חברות התעופה, ואולם רק 10% מהנוסעים תובעים פיצוי. מדי יום מאות טיסות ברחבי העולם ממריאות באיחור ביחס ללוח הטיסות המקורי. ביטול טיסה יכול להתרחש גם פרטנית עבור נוסע מסוים באמצעות רישום יתר (אובר בוקינג).
בדיוק לעניינים מסוג זה, חוקק בשנת 2012 חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל טיסה או שינוי בתנאיה), אשר נועד, בין היתר, לסייע לנוסעים מול חברות התעופה, ומטיל על חברות התעופה חובה לפצות את הנוסע בהטבות שונות כגון: השבת תשלום הטיסה, מזון ומשקאות, אירוח בבית מלון, כרטיס טיסה חלופי ופיצוי כספי.

חוק זה חל על כל טיסה הממריאה ונוחתת בישראל, לרבות במקרים בהם קיימות חניות ביניים. חוק טיבי חל גם על חברות תעופה זרות.

מה קורה אם הועברתם למחלקה אחרת בטיסה בגלל העיכוב?

אם בעקבות השינוי במועד ההמראה או הנחיתה, החליט מפעיל הטיסה להעביר את הנוסע למחלקה ברמה גבוהה יותר מזו שהוא היה אמור לטוס, הוא לא רשאי לדרוש מהנוסע לשלם תשלום נוסף. אם מפעיל הטיסה החליט להעביר את הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו שהיה אמור לטוס, עליו לשלם לנוסע פיצוי כספי בתוך 21 יום ממועד הטיסה.
אם הנוסע הועבר ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים, הוא זכאי לקבל 60% ממחיר כרטיס הטיסה ששילם. אם הוא הועבר ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, הוא זכאי לקבל 80% ממחיר כרטיס הטיסה ששילם, ובמידה והוא הועבר ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים, הוא יהיה זכאי לקבל 90% ממחיר כרטיס הטיסה ששילם.
בנוסף, אם הנוסע הועבר ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים בטיסה ארוכה (העולה על 4,500 ק”מ), הוא יהיה זכאי לקבל 100% ממחיר כרטיס הטיסה ששילם.

על פי חוק שירותי תעופה (חוק טיבי), פיצוי בגין איחור טיסה משתנה בהתאם לזמן האיחור:

איחור של עד שעתיים בטיסה – באיחור של עד שעתיים בטיסה, חברת התעופה אינה חייבת להעניק לנוסעים הטבות ופיצוי כלשהו.
– איחור של שעתיים ומעלה בטיסה – באיחור של שעתיים ומעלה, הנוסעים זכאים למשקאות מזון ושירותי תקשורת בסיסיים.
– איחור של 5 עד 8 שעות בטיסה – באיחור של 5-8 שעות, הנוסעים זכאים להשבת התמורה או להנפקת כרטיס טיסה חלופי.
– איחור של 8 שעות ויותר בטיסה – באיחור של 8 שעות ויותר, נחשב על פי החוק לטיסה שבוטלה. על פי חוק שירותי תעופה (חוק טיבי), פיצוי בגין

ביטול טיסה תלוי במרחק הטיסה:

מרחק                                         הפיצוי הכספי

עבור טיסות של עד 2,000 ק”מ –                                              1,280 ש”ח
עבור טיסות של 2,000 ק”מ עד 4,500 ק”מ  –                            2,050  ש”ח
עבור טיסות מעל 4,500 ק”מ –                                                 3,080 ש”ח

עם זאת, ישנן נסיבות חריגות אשר בגינן הנוסעים לא יהיו זכאים לקבל פיצוי, וזאת כאשר הביטול או העיכוב התרחשו בשל נסיבות שאינן באחריותה של החברה. למשל, בעקבות מזג אוויר, שביתה, תקלות טכניות שלא ניתן היה למנוע מראש וכדומה.

יש מספר חריגים הפוטרים את חברת התעופה מלשלם פיצוי כספי מכוח חוק טיבי (אך החריגים לא פוטרים את חברת התעופה מחובתה לספק את יתר ההטבות או תשלום פיצויים ללא הוכחת נזק במקרה שבו הטבות אלה לא מסופקות לנוסעים).

החריג 1№ מתייחס למועד ביטול הטיסה ומסירת ההודעה על כך ללקוח:
א. אם נמסרה הודעה ללקוח לפחות 14 ימים לפני מועד הטיסה המפורט בכרטיס הטיסה, לא יהיה זכאי הנוסע לפיצוי כלשהו.
ב. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם חברת התעופה הודיעה על ביטול הטיסה בפרק זמן שבין 7-14 ימים, כל עוד הוצעה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה ומועד הנחיתה הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי.
ג. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם הטיסה בוטלה בפרק זמן הנמוך משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, והוצאה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומועד הנחיתה לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי.

קיימים חריגים נוספים. מקרים אלה מתייחסים לנסיבות מיוחדות שאינן בשליטת חברת התעופה, ביטול טיסה עקב שביתה, הטיסה בוטלה על מנת למנוע חילול שבת (חברות התעופה מתייחסות לחריגים אלה כ”כוח עליון”).

מאמרים נוספים

ביטוח רפואי לתיירים השוהים בישראל – איילון חברה לביטוח בע”מ
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 22.03.2019

איילון חברה לביטוח בע”מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי. השירותים רפואיים ניתנים באמצעות “שירותי בריאות כללית” באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה. מי יכול להצטרף לביטוח? # תושבי חוץ, בחורי ישיבה, בני נוער וסטודנטים, המגיעים לישראל למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות קצרות וארוכות. ...

המשך
ביטוח תיירים עבור תושבי חוץ הבאים לטייל בישראל בהראל – Tour & Care
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 04.02.2019

פוליסת ביטוח הבריאות של הראל לתיירים בישראל מעניקה למבוטחיה כיסוי עבור מבחר הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, כגון: ביקור אצל רופא מומחה, בדיקות, תרופות ועוד. לרשות המבוטח עומד מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית, הכולל רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת. פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים ...

המשך